Leon GSM(Heres GSM x A New Day GSM)

Leon GSM(Heres GSM x A New Day GSM)

KWPN Tuigpaard Hengst uit 2016.

Heres GSM x A New Day GSM

Wordt momenteel beleerd voor de kar.