Egberdina’s Wilhelmus(Epke 474 x Abel 344)

Egberdina’s Wilhelmus(Epke 474 x Abel 344)

KFPS. ster hengst, geboren in 2015

Epke 474 x Abel 344